Ako vysvetliť architektúrou 16 psychických chorôb a porúch

991

#13 Poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia)
13anorexia

#14 Disociatívna porucha
14disociativnaporucha

#15 Narkolepsia
15narkolepsia

#16 Porucha genderovej identity
16genderporucha