Ako vysvetliť architektúrou 16 psychických chorôb a porúch

991

#5 Schizofrénia
5schiza

#6 Obsedantno-kompulzívna porucha
6ocd

#7 Autizmus
7autizmus

#8 Alzheimerova choroba
8alzheimer